HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Kinh doanh: 0912.093.814
  • Kinh doanh: 0973.277.281
  • Kỹ Thuật: 0973.277.281
  • Tư Vấn: 04.3784.0873
Nhà máy công ty Seojin
Địa điểm lắp đặt: Bắc Ninh

Cầu trục Q= 10 Tấn