HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Kinh doanh: 0912.093.814
  • Kinh doanh: 0973.277.281
  • Kỹ Thuật: 0973.277.281
  • Tư Vấn: 04.3784.0873
Monorail
Monorail
Chỉ có Pa lăng chạy trên đường rail đã được cố định. Thường dùng trong nhà xưởng theo các tuyến đã được định sẵn.