HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Kinh doanh: 0912.093.814
  • Kinh doanh: 0973.277.281
  • Kỹ Thuật: 0973.277.281
  • Tư Vấn: 04.3784.0873
Cầu trục dầm treo
Cầu trục dầm treo
Được sử dụng khi có khoảng không gian bên trên nhỏ.